В НАП е деклариран за съвместимост с изискванията на наредба Н-18 първият софтуер за управление на продажби в търговски обекти. Това е широко разпространеният продукт на Микроинвест СКЛАД ПРО. Може да го ползвате както самостоятелно, така и съвместно със СКЛАД ПРО ЛАЙТ. При втория вариант продажбите в СКЛАД ПРО ще бъдат блокирани.

        Срокът, до който е позволено да се ползва недеклариран в НАП софтуер е 31 март 2019 (30 юни 2019 за нерегистрираните по ЗДДС), така че очакваме и останалите софтуерни компании скоро да пуснат версии на продуктите си, които да отговарят на новите изисквания на НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

        Тук може да проверите дали вашият софтуер е регистриран в НАП.

About Author: admin