Равносметката към 31 декември показва 24 модела одобрени фискални устройства и 3 актуализирани софтуера. Елтрейд въведоха в експлоатация първите си устройства. Технически вече сме готови за привеждане дейността на търговците в съответствие с новите разпоредби на наредба Н-18. Крайните срокове са доста близки и буквално от днес трябва започнем здрава работа, за да ги спазим.

Така че пожеланията ми са да сме здрави и работоспособни, но и да намираме време за зареждане на батериите.

About Author: admin