Списък на първите 67 регистрирани софтуера за управление на продажби може да разгледате тук. Ако използвате някоя от тези версии, трябва да подадете с квалифициран електронен подпис информацията по приложение 32 от наредба Н-18/2006 в Портала за електронни услуги на НАП . Услугата се намира в групата
„Декларации, документи или данни подавани от юридически /физически лица“ и се нарича „Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, за използвания софтуер за управление на продажбите в търговски обект“ .  Срокът е до 30 ноември 2019 г.About Author: admin