Касови Апарати и Компютърни Системи

СРОКОВЕ

Докога мога да ползвам старата версия на софтуера?

До 31 март 2019 г. Предстоят промени – срокът се удължава до 30 септември.

Докога мога да ползвам стария касов апарат?

До 31 март 2019 за регистрираните по ЗДДС лица, до 30 юни 2019 за останалите.

Предстоят промени – за тези, които ползват компютърни системи, срокът се удължава до 30 септември.

ДРУГИ

Мога ли да ъпгрейтна касовия си апарат?

През октомври НАП публикува списък на устройствата, които подлежат на доработка. В хода на разработките някои модели отпаднаха от списъка, но други бяха добавени. Тук сме се постарали да предоставим актуалната информация. Номера и датата на модела, дадени от БИМ може да намериш в свидетелството за регистрация на фискалното ти устройство.

БИМ номер БИМ дата стар модел производител отпада ли? препоръчан модел заводска цена
525 14.12.2010 г. FP550-05 DV Датекс отпада
526 14.12.2010 г. FP3530-05 DV Датекс отпада    
527 17.12.2010 г. NIXDORF MF-ND77 вер.3.00 DV Сис технолоджи отпада
528 28.12.2010 г. TREMOL М02-DV Тремол отпада    
529 28.12.2010 г. TREMOL М03-DV Тремол отпада
530 28.12.2010 г. TREMOL T260F-DV Тремол отпада
531 25.01.2011 г. EPSON TM-U220 E4DV Елтрейд отпада
532 25.01.2011 г. EPSON TM-Т81F DV Елтрейд може да се доработи 144
533 25.01.2011 г. FP1000-02 DV Датекс отпада
534 08.02.2011 г. TREMOL M-KL Тремол може да се доработи
535 08.02.2011 г. TREMOL S-KL Тремол може да се доработи
536 08.02.2011 г. TREMOL ZM-KL Тремол може да се доработи
537 08.02.2011 г. DP -500Plus-KL Датекс отпада
538 08.02.2011 г. DP -55 KL Датекс отпада
539 08.02.2011 г. MP -55 KL Датекс отпада
540 08.02.2011 г. FP1000 KL Датекс отпада
541 08.02.2011 г. FP550 KL Датекс отпада
542 23.02.2011 г. NIXDOR MF-TH230 ver.2.00KL Сис технолоджи може да се доработи MF-TH230QR
543 23.02.2011 г. FP 60 KL Датекс отпада
544 23.02.2011 г. TREMOL FP05-KL Тремол може да се доработи
545 23.02.2011 г. TREMOL FP07-KL Тремол може да се доработи
546 23.02.2011 г. TREMOL FP01-KL Тремол може да се доработи
547 23.02.2011 г. TREMOL ZS-KL Тремол може да се доработи
548 07.03.2011 г. MICRO C-KL Дейзи отпада
549 07.03.2011 г. eXpert-KL Дейзи отпада
550 18.03.2011 г. ISL 5011-KL ИСЛ може да се доработи
551 18.03.2011 г. ЕЛКА 2007 модел HLP-KL Оргтехника може да се доработи
552 18.03.2011 г. EPSON TM-T260F Е2 DV Елтрейд отпада
553 18.03.2011 г. a100 S модел 03-DV Елтрейд отпада
554 18.03.2011 г. a100 S модел 01-DV Елтрейд отпада
555 01.04.2011 г. ISL 5006-KL ИСЛ отпада ISL5008S-KL
556 01.04.2011 г. ЕЛКА 2000 модел HLP-KL Оргтехника може да се доработи
557 01.04.2011 г. FP 3550/51 KL Датекс отпада
558 01.04.2011 г. FP 60 DV Датекс отпада
559 01.04.2011 г. FP 300 DV Датекс отпада
560 01.04.2011 г. a300 модел 02-DV Елтрейд отпада    
561 01.04.2011 г. a300S-DV Елтрейд отпада    
562 01.04.2011 г. a300S-DVV Елтрейд отпада    
563 01.04.2011 г. a500 модел 01-DV Елтрейд отпада    
564 14.04.2011 г. ЕЛКА 2000 вер.Н18 DV Оргтехника отпада
565 14.04.2011 г. MICRO – DV Дейзи отпада
566 14.04.2011 г. FX1200-KL Дейзи отпада
567 14.04.2011 г. FX1200-DV Дейзи отпада
568 14.04.2011 г. DP 50 KL Датекс отпада    
569 04.05.2011 г. eXpert-DV Дейзи отпада    
570 04.05.2011 г. EX 307-DV Дейзи отпада    
571 04.05.2011 г. TREMOL ZM02-DV Тремол отпада  
572 04.05.2011 г. TREMOL ZM03-DV Тремол отпада
573 04.05.2011 г. FР SK1-31F KL Датекс валиден
574 19.05.2011 г. A300S модел D DV Елтрейд отпада    
575 19.05.2011 г. A300S модел D DVV Елтрейд отпада  
576 19.05.2011 г. ЗИТ 2010 DV ЗИТ отпада
577 19.05.2011 г. TREMOL FP AURA-DV Тремол отпада
578 19.05.2011 г. ZEKaFP 01-DV Тремол отпада
579 19.05.2011 г. ZEKaFP 03-DV Тремол отпада
580 10.06.2011 г. ZEKaМ 02-DV Тремол отпада
581 10.06.2011 г. ZEKaМ 03-DV Тремол отпада
582 10.06.2011 г. ZEKa02-DV Тремол отпада
583 10.06.2011 г. ZEKaS03-DV Тремол отпада
584 10.06.2011 г. a100S модел 03 DVV Елтрейд отпада
585 10.06.2011 г. a600D DV Елтрейд отпада
586 10.06.2011 г. a800 модел S01 DV Елтрейд отпада
587 10.06.2011 г. FР 2000 KL Датекс може да се доработи 238
588 10.06.2011 г. Елка микро 04 вер.3.Н18.00DV Оргтехника отпада
589 10.06.2011 г. Елка микро 04.2 вер.3.Н18.00DV Оргтехника отпада
590 10.06.2011 г. INCOTEX 131F KL Инкотекс отпада
591 20.06.2011 г. INCOTEX 180F KL Инкотекс отпада
592 20.06.2011 г. a500 модел D 01 DV Елтрейд отпада  
593 20.06.2011 г. a600 DV Елтрейд отпада
594 20.06.2011 г. FMР-10 KL Датекс може да се доработи   238
595 20.06.2011 г. МР-55 L DV Датекс отпада    
596 20.06.2011 г. МР-55 LD DV Датекс отпада    
597 04.07.2011 г. MP 55M DV Датекс отпада    
598 04.07.2011 г. FР-700 KL Датекс отпада    
599 04.07.2011 г. CARAT LEADER-KL Карат отпада    
600 04.07.2011 г. a600 DVV Елтрейд отпада
601 04.07.2011 г. ЕЛКА МИКРО 03 вер.H18 DV Оргтехника отпада  
602 04.07.2011 г. Електроника 05 DV Електроника отпада  
603 04.07.2011 г. Електроника 05 KL Електроника отпада    
604 04.07.2011 г. ISL 3940.01-DV ИСЛ отпада ISL5011S-KL  
605 13.07.2011 г. ISL 3811.02-DV ИСЛ отпада    
606 13.07.2011 г. ISL 3811.01-DV ИСЛ отпада    
607 13.07.2011 г. a600D DVV Елтрейд отпада    
608 18.07.2011 г. ISL 5006.01 – KL ИСЛ отпада ISL5008S-KL
609 18.07.2011 г. eXpert 01-KL Дейзи може да се доработи 96
610 18.07.2011 г. DР 50 DV Датекс отпада
611 18.07.2011 г. DР 50D DV Датекс отпада
612 18.07.2011 г. DP50С KL Датекс отпада
613 18.07.2011 г. MР 55B DV Датекс отпада
614 20.07.2011 г. SK1-21F KL Датекс валиден
615 20.07.2011 г. DP 500 DV Датекс отпада
616 20.07.2011 г. MICRO C-01 KL Дейзи може да се доработи 96
617 03.09.2011 г. TREMOL T260F-KL Тремол отпада
618 03.09.2011 г. TREMOL FP03-KL ФПр Тремол може да се доработи
619 03.09.2011 г. ZEKaFP-DV ФПр Тремол отпада
620 03.09.2011 г. TREMOL S03-DV Тремол отпада
621 03.09.2011 г. TREMOL Z-KL Тремол може да се доработи
622 03.09.2011 г. CARAT MOBICA-KL Карат отпада
623 03.09.2011 г. ISL 5021-KL ФПр ИСЛ отпада ISL756S-KL
624 03.09.2011 г. ИНКОТЕКС 118М DV ФПр Инкотекс отпада
625 03.09.2011 г. ИНКОТЕКС 119М DV ФПр Инкотекс отпада
626 03.09.2011 г. ИНКОТЕКС 114М DV ФПр Инкотекс отпада
627 03.09.2011 г. TREMOL FP03-DV ФПр Тремол отпада
628 03.09.2011 г. TREMOL FP05-DV ФПр Тремол отпада
629 30.09.2011 г. ISL 3911-DV ИСЛ ООД отпада ISL5011S-KL
630 30.09.2011 г. ISL 3916-DV ИСЛ отпада    
631 30.09.2011 г. ZIT2011P-KL ЗИТ отпада    
632 30.09.2011 г. a100S KL Елтрейд отпада    
633 30.09.2011 г. a300S KL Елтрейд отпада
634 30.09.2011 г. a600 KL Елтрейд отпада  
635 30.09.2011 г. EPSON TM-T81F KL Елтрейд може да се доработи 144
636 30.09.2011 г. Електроника 04 DV Електроника отпада  
637 30.09.2011 г. Електроника 04 KL Електроника отпада    
638 25.10.2011 г. MP- 500T DV Датекс отпада    
639 25.10.2011 г. DP- 15 KL Датекс може да се доработи   84
640 25.10.2011 г. ЕЛКА 2000 DVV Оргтехника отпада
641 25.10.2011 г. Електроника 03 DV Електроника отпада    
642 25.10.2011 г. Електроника 08 DV Електроника отпада    
643 10.11.2011 г. ЕЛКА МИКРО 03 DVV Оргтехника отпада    
644 10.11.2011 г. TBS-KL Еликом отпада    
645 10.11.2011 г. NIXDORF MF-TH230 DVK Сис технолоджи може да се доработи MF-TH230QR  
646 01.12.2011 г. ТС 7271-DV ТОПСОФТ отпада
647 01.12.2011 г. ЕЛКА 2010 KL Оргтехника може да се доработи
648 01.12.2011 г. ЕЛКА 2007 standart DVV Оргтехника отпада
649 01.12.2011 г. PERFECT S-KL Дейзи отпада
650 01.12.2011 г. PERFECT M-KL Дейзи отпада
651 19.12.2011 г. ISL 3940 DV ИСЛ отпада ISL5011S-KL  
652 19.12.2011 г. ZIT 3010Р-DV ЗИТ отпада  
653 19.12.2011 г. INCOTEX 300S KL Инкотекс може да се доработи
654 19.12.2011 г. INCOTEX 300SM KL Инкотекс може да се доработи
655 19.12.2011 г. DP- 25 KL Датекс може да се доработи   84
656 19.12.2011 г. DP- 35 KL Датекс може да се доработи   84
657 19.12.2011 г. a100S модел 04 KL Елтрейд отпада    
658 19.12.2011 г. ЕЛКА 700Т DV Оргтехника отпада    
659 23.12.2011 г. ЕЛКА 943 DV Оргтехника отпада    
660 23.12.2011 г. ELICOM TP330F-KL Еликом отпада
661 09.02.2012 г. FP 05 DV Електроника отпада    
662 09.02.2012 г. TM200 DV Електроника отпада    
663 09.02.2012 г. FP THEaDV Електроника отпада    
664 09.02.2012 г. FP OEM DV Електроника отпада
665 24.02.2012 г. DP 45 KL Датекс отпада
666 24.02.2012 г. DP 50V KL Датекс отпада
667 08.03.2012 г. DP 05 KL Датекс може да се доработи 84
668 16.03.2012 г. IBM-4610F DV Датекс отпада
669 16.03.2012 г. ЕЛКА 752 DV Оргтехника отпада
670 23.03.2012 г. FX1200B-KL Дейзи отпада
671 21.04.2012 г. ISL 5008 KL ИСЛ може да се доработи
672 21.04.2012 г. CARAT MOBICaN-KL Карат отпада
673 02.05.2012 г. TREMOL FP13-KL ФПр Тремол отпада
674 02.05.2012 г. TREMOL FP15-KL ФПр Тремол може да се доработи
675 02.05.2012 г. TREMOL FP05.2-KL ФПр Тремол отпада
676 11.07.2012 г. FP-550D KL Датекс отпада
677 14.09.2012 г. TREMOL V-KL ФУВАС Тремол валиден
678 14.09.2012 г. ELICOM EV12-KL ФУВАС Еликом валиден
679 14.09.2012 г. DP-65 KL ФУВАС Датекс валиден
680 14.09.2012 г. EPSON TM-T81F Е2 KL ФПр Елтрейд може да се доработи 144
681 20.09.2012 г. ISL 752-KL ФУВАС ИСЛ валиден
682 29.09.2012 г. A300 модел 02 KL Елтрейд отпада
683 08.10.2012 г. INCOTEX FVC-KL ФУВАС Инкотекс валиден
684 08.10.2012 г. CC500 KL ФУВАС Елтрейд валиден
685 19.10.2012 г. VEND KL ФУВАС Дейзи валиден
686 19.10.2012 г. ORGVEND-KL ФУВАС Оргтехника валиден
687 02.11.2012 г. ЕЛКА 2007 model HPL-KL v.1 Оргтехника може да се доработи
688 02.11.2012 г. ЕЛКА 2000 model HPL-KL v.1 Оргтехника може да се доработи
689 02.11.2012 г. INCOTEX FVC KL-Р ФУВАС Инкотекс валиден
690 02.11.2012 г. DPS-65 KL ФУВАС Датекс валиден
691 02.11.2012 г. ATV-10 KL ФУВАС Датекс валиден
692 28.11.2012 г. DP-05В KL Датекс може да се доработи 84
693 28.11.2012 г. TREMOL SB-KL Тремол отпада
694 28.11.2012 г. TREMOL MB-KL Тремол отпада
695 14.12.2012 г. ELTRADE A100S 05 KL Елтрейд отпада
696 14.12.2012 г. FX1200В1-KL Дейзи отпада
697 14.12.2012 г. PERFECT SА-KL Дейзи отпада
698 21.12.2012 г. NIXDORF MF-TH230 DVK ver.2 Сис технолоджи може да се доработи MF-TH230QR
699 21.02.2013 ZIT 2007-KL ЗИТ отпада
700 29.03.2013 г. PERFECT МХ-KL Дейзи отпада
701 10.06.2013 г. eXpert SX-KL Дейзи може да се доработи 96
702 28.10.2013 г. TREMOL DCD-KL за билети Тремол отпада
703 28.10.2013 г. TREMOL DCV-KL за билети Тремол отпада
704 07.11.2013 г. Електроника 12 KL Електроника може да се доработи
705 07.11.2013 г. ISL 5008 KL модел 01 ИСЛ може да се доработи
706 22.01.2014 г. CARAT EASY KL Карат отпада    
707 12.06.2014 г. PERFECT М01-KL Дейзи може да се доработи 96
708 12.06.2014 г. PERFECT S01-KL Дейзи може да се доработи   96
709 12.06.2014 г. ZIT 2007BG-KL ЗИТ може да се доработи    
710 12.06.2014 г. EPSON TM-T810F KL Елтрейд може да се доработи   144
711 25.06.2014 г. FP SK1-31F KL Банк Тех валиден    
712 04.08.2014 г. A6 KL Елтрейд може да се доработи   72
713 23.09.2014 г. INCOTEX 133 KL Инкотекс може да се доработи    
714 23.09.2014 г. INCOTEX 181 KL Инкотекс може да се доработи    
715 24.11.2014 г. Nixdorf MF-TH230 DVK ver.2 Сис технолоджи отпада Булпринт Т2-QR
716 17.12.2014 г. FX 1300 KL ФПр Дейзи може да се доработи 96
717 26.02.2015 г. A3 KL Елтрейд може да се доработи 72
718 30.03.2015 г. WP-500 KL Датекс може да се доработи 84
719 24.04.2015 г. ISL 752-KL ver. 1 ФУВАС ИСЛ валиден  
720 16.06.2015 г. БУЛПРИНТ Т2 Сис технолоджи може да се доработи Булпринт Т2-QR
721 06.08.2015 г. ISL 756-KL Toshiba ИСЛ може да се доработи  
722 13.08.2015 г. FMP-350 KL Датекс отпада  
723 29.09.2015 г. FP-705 KL ФПр Датекс може да се доработи 142
724 08.10.2015 г. B1 KL Елтрейд може да се доработи 72
725 08.10.2015 г. B1 модел 01 KL Елтрейд може да се доработи 72
726 08.10.2015 г. FX 1200С KL ФПр Дейзи може да се доработи 96
727 29.10.2015 г. CUSTOM TG1260F ISL 754-KL ИСЛ може да се доработи  
728 29.10.2015 г. CUSTOM TL60F ISL 753-KL ИСЛ може да се доработи  
729 29.10.2015 г. ELTRADE PRP250F KL Елтрейд може да се доработи 144
730 29.10.2015 г. PRP250F KL модел 01 Елтрейд може да се доработи 144
731 13.11.2015 г. DP-150 KL Датекс може да се доработи 84
732 04.12.2015 г. TREMOL TOUCH-KL Тремол може да се доработи
733 17.12.2015 г. БУЛПринт Т2 Сис технолоджи може да се доработи Булпринт Т2-QR
734 15.04.2016 г. FMP-350D KL Датекс може да се доработи 142
735 04.08.2016 г. EPSON TM-T810F KL модел 01 Елтрейд може да се доработи 144
736 23.12.2016 г. ELTRADE A1 KL Елтрейд може да се доработи   72
737 23.12.2016 г. FMP-450 KL Датекс отпада    
738 25.01.2017 г. B20 MSBW – KL ЗИТ може да се доработи    
739 07.02.2017 г. WP-50T KL Датекс може да се доработи   84
740 14.03.2017 г. DP-150T KL Датекс може да се доработи 84
741 14.03.2017 г. DP-25T KL Датекс може да се доработи 84
742 14.03.2017 г. DP-35T KL Датекс може да се доработи 84
743 14.03.2017 г. Compact S-KL Дейзи може да се доработи 96
744 04.04.2017 г. ELTRADE B3 KL Елтрейд може да се доработи   72
745 19.05.2017 г. DP-15T KL Датекс може да се доработи   84
746 14.06.2017 г. Compact M – KL Дейзи може да се доработи   96
747 14.06.2017 г. PRP250F KL модел 02 ФПр Елтрейд може да се доработи   144
748 03.07.2017 г. CUSTOM TG 1260F ISL754-KL ИСЛ валиден    
749 03.07.2017 г. CUSTOM TL 60F ISL753-KL ИСЛ валиден    
750 13.07.2017 г. SK1-31F KL Датекс валиден    
751 13.07.2017 г. WN TH250-MF-KL Сис технолоджи може да се доработи MF-TH250QR

Какво е УНП?

Уникален номер на продажба. Например DT123456-0005-0000001