Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


автоцистерни

Автоцистерни за превоз на течни горива са превозни средства, които имат издадено разрешение от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за превоз на опасни товари на територията на страната и притежават държавен регистрационен номер, издаден от структурните звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи или областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;

автоцистерни.txt · Последна промяна: 2019/01/14 18:57 от admin