Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


извършваш_автомобилни_превози

страницата е в процес на дописване

(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози издадените от фискални устройства или ИАСУТД билети съдържат освен реквизитите по ал. 1 и реквизитите по чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните превози.

Съхраняваш отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

извършваш_автомобилни_превози.txt · Последна промяна: 2019/01/21 14:06 от admin