Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


контролна_покупка

„контролна покупка“ е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от търговеца изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;

контролна_покупка.txt · Последна промяна: 2019/01/19 22:02 от admin