Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


край

Поздравления! Ти знаеш всичко необходимо за фискалните устройства - не си длъжен да ги ползваш. Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.
Участвай в лотарията на НАП.

край.txt · Последна промяна: 2019/01/12 22:49 от admin