Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


начало

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Следваща версия
Предходна версия
начало [2018/12/11 03:26]
admin създадена
начало [2019/01/09 01:44] (текуща)
admin
Ред 1: Ред 1:
-НАРЕДБА № Н-18/2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ,​ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА,​ КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН към 28 септември 2018 г. е 234 страници. ​Тук можеш да научиш всичко,​ което ти е необходимо без да я четеш цялата. Просто натисни подходящия линк:+Тук можеш да научиш всичко,​ което ти е необходимо ​за касовите апарати и компютърните системи, ​без да четеш цялата ​наредба Н-18. Просто натисни подходящия линк:
  
-[[освободен ли си|продаваш ​стоки или услуги]]+[[освободен ли си|ПРОДАВАШ ​стоки или услуги]]
  
 [[БИМ|работиш в БИМ]] ​ [[БИМ|работиш в БИМ]] ​
  
-[[НАП|работиш в НАП]]+[[НАП|работиш в НАП]] ​
  
 [[край|нито едно от гореизброените]] [[край|нито едно от гореизброените]]
начало.1544491584.txt.gz · Последна промяна: 2018/12/11 03:26 от admin