Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


неподвижни_резервоари

„неподвижно прикрепени към земята резервоари“ са резервоари за съхранение на течни горива, част от конструкция, която от действието на човека е закрепена/фиксирана към земята, постамент или постройка и не може да бъде отстранена/преместена, без това да наруши целостта ѝ или допълнително поставените към нея крепежни елементи;

неподвижни_резервоари.txt · Последна промяна: 2019/01/18 11:27 от admin