Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


освободен_ли_си

* продаваш само вестници и списания

* не си фирма и продаваш собствена и непреработена селскостопанска продукция извън стокови борси, тържища, пазари или закрити помещения

* продаваш билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, талони за паркиране в зоните и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

* продаваш самолетни билети

* осъществяваш религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания

* взимаш наем, не си фирма

* пенсионер си и с личен труд упражняваш занаят, различен от автосервиз

* упражняваш свободна професия

* намираш се във високопланинско и труднодостъпно село под 300 души

* чуждестранно лице си, не си регистриран по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни)

* плащат ти само чрез банкови преводи

* представляваш държавна или местна власт

* извършваш банкови или валутни сделки, платежни услуги, сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг, покупка на ценни книги с цел да ги продаде, търговско представителство и посредничество, застрахователни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост

* НЕ СИ ОСВОБОДЕН

освободен_ли_си.txt · Последна промяна: 2018/12/31 03:07 от admin