Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


от_кочан

„касова бележка от кочан“ е хартиен документ от прономерован и прошнурован от търговеца кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба.

от_кочан.txt · Последна промяна: 2019/01/19 22:03 от admin