Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_21а

страницата е в процес на дописване

Приложение № 21а към чл. 10, ал. 8, т. 2б (Ново - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО № ……………../…………………………… Фискално устройство тип ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (ФУВАС) произведено от: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (юридическо наименование) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (адрес на фирмата) е изпитано и одобрено да работи със следните типове разплащателни блокове и типове комуникация: 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Дата ……………………………….. Председател: ………………………………………………………….. (подпис, печат)

приложение_21а.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:57 от admin