Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


произвеждаш_есфп

страницата е в процес на дописване

Производителите/вносителите могат да одобряват ЕСФП с нови типове средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие по досегашния ред до 30 юни 2019 г. Производителите/вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ЕСФП, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, до 30 юни 2019 г.

произвеждаш_есфп.txt · Последна промяна: 2019/01/10 13:01 от admin