Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


свободна_професия

„Лица, упражняващи свободна професия“ са:

експерт-счетоводителите;
консултантите;
одиторите;
адвокатите;
нотариусите;
частните съдебни изпълнители;
съдебните заседатели;
експертите към съда и прокуратурата;
лицензираните оценители;
представителите по индустриална собственост;
медицинските специалисти;
преводачите;
архитектите;
инженерите;
техническите ръководители;
дейците на културата, образованието, изкуството и науката;
застрахователните агенти;
други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
свободна_професия.txt · Последна промяна: 2019/01/18 12:05 от admin