Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


сервиз_иасутд

страницата е в процес на дописване

Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 декември 2019 г., привеждаш дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба до тази дата.

сервиз_иасутд.txt · Последна промяна: 2019/01/11 07:56 от admin