Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


специализирано_устройство

„специализирано устройство“ за ФУВАС е входно-изходно спомагателно устройство за въвеждане и извеждане на информация, както и позволяващо отпечатването ѝ на хартиен носител;

специализирано_устройство.txt · Последна промяна: 2019/01/18 11:46 от admin