Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


супто

Ако си регистриран по ЗДДС можеш да ползваш стар софтуер до 31 март 2019 г. Подаваш информацията за новия софтуер съгласно приложение 33 до 31 май 2019 г. Ако не си регистриран по ЗДДС датите са съответно 30 юни 2019 г. и 31 август 2019 г.

Управление на продажбите„ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Новият софтуер трябва да отговаря на следните изисквания.

СУПТО регистър

супто.txt · Последна промяна: 2019/02/17 03:21 от admin