Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


табелка

трайно прикрепена от външната страна на корпуса на всяко ФУ табелка с данни за номера и датата на свидетелството за одобряване на типа ФУ, типа, индивидуалния номер и датата на производство на ФУ и други данни; табелката не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и трудно заличима. В случай на промяна на данните, изписани върху табелката, да се постави нова табелка с променените данни и датата на промяната;

табелка.txt · Последна промяна: 2018/12/28 22:40 от admin