Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


фискализация

Длъжен си да монтираш, въведеш в експлоатация и използваш регистрирани в НАП ФУ от датата на започване на дейността на обекта.
Не се допуска да извършваш продажба без функциониращи ФУ, освен в случаите, посочени в тази наредба.
Не се допуска да работиш с ФУ без изградена дистанционна връзка с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

 1. Купуваш ФУ, най-добре от сервиза (лице, получило разрешение от БИМ, което притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ).
 2. Попълваш заявление в 2 екземпляра, по един за теб и за сервиза, който го съхранява в досието.
 3. Сключваш писмен договор за техническо обслужване и ремонт със сервиза.
 4. В твое присъствието сервизен техник на вписания в паспорта сервиз фискализира устройството.
 5. Техникът записва във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, ЕИКто ти (или евентуално ЕГНто)
 6. Техникът вписва в паспорта на ФУ данните от заявлението, наименованието на сервиза и трите си имена.
 7. Сервизът издава свидетелство за регистрация на ФУ в 2 екземпляра, по един за теб и за сервиза, който го съхранява в досието.
 8. Изпраща се съобщение към НАП.
 9. НАП връща статус на регистрация. Ако има грешка, нямаш право да отчиташ продажби чрез ФУ.
 10. При успешна регистрация, устройството получава и отпечатва отговор и FDRID.
 11. Бонът, издаден при успешна регистрация на ФУ, се прикрепва към паспорта на ФУ.
фискализация.txt · Последна промяна: 2019/01/12 00:37 от admin