Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


фискализация_иасутд

Въвеждането в експлоатация на ИАСУТД

1. попълване на заявление, изготвено в 2 екземпляра, по един за собственика и за сервиза, който го съхранява в досието.

2. фискализира се в присъствието на собственика от сервизен техник на вписания в паспорта сервиз.

3. техникът записва във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, ЕИК на собственика (или евентуално ЕГН)

4. техникът вписва в паспорта на ИАСУТД данните от заявлението, наименованието на сервиза и трите си имена.

5. Сервизът издава свидетелство за регистрация на ИАСУТД в 2 екземпляра, по един за собственика и за сервиза, който го съхранява в досието.

6. Изпраща се съобщение към НАП

Системата получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение 17 за „статус на регистрация“. Устройството или системата се считат за регистрирани при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение 17.

фискализация_иасутд.txt · Последна промяна: 2019/01/11 08:01 от admin