Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


ценни_книжа

страницата е в процес на дописване

Не си длъжен да имаш фискално устройство. Водиш книга (регистър) за дневните продажби. Книгата съдържа вид и брой на продадените ценни книжа , начален и краен номер от съответния вид, по номинали и общ оборот за деня. Съхраняваш в търговския обект книгата и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

ценни_книжа.txt · Последна промяна: 2019/01/11 08:03 от admin