Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

НАРЕДБА № Н-18/2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН към 28 септември 2018 г. е 234 страници. Тук можеш да научиш всичко, което ти е необходимо без да я четеш цялата. Просто натисни подходящия линк:

продаваш стоки или услуги

работиш в БИМ или НАП

нито едно от гореизброените

start.txt · Последна промяна: 2018/12/11 01:51 от admin